General Health Check-up Camp Under Azadi Ka Amrut Mahotsav

Name of event – General Health Check up camp under “Azadi Ka Amrut Mahotsav” Inauguration  –  Mrs.  Arunadevi  Raosaheb patil (Sarpanch Kumbhoj)                           Mr. David balu Ghatge (Upsarpanch Kumbhoj) Name of Consultant 1. Dr. Sangram patil 2. Dr. Kavita Maitraiya 3. Dr. Amprapali Done  4. Dr. Varsha samarai  Name of Students  – III BAMS Date […]