Dr J. J. Magdum Trust , Jaysingpur.
Dr. J. J. Magdum Ayurved Medical College, Jaysingpur

College Council Committee (Academic Year 2019-20)

NO Name of Members Department
1 Vd. Pramod A. Budruk Chairman
2 Vd. Milind G. Kulkarni HOD –

Samhita Siddhant

3 Vd. Pramod A. Budruk HOD-
Rachana Sharir
4 Vd. Ganesh M Adelkar HOD-
Kriya Sharir
5 Vd. Swapnil K. Tahashildar HOD-
Rog Nidan
6 Vd. Shubhangi S. Naykude HOD-
Rasashastra
7 Vd. Sarikha S. Khandarkar HOD-
 Dravyaguna
8 Vd. Madhadev D. Mali HOD-
Swashthvritta
9 Vd. Jyoti C. Mane HOD-
Agadtantra
10 Vd. Hariprakash Khare HOD-
Kayachikitsa
11 Vd. Dinesh G. Kamat HOD-
Shalyatantra
12 Vd. Pratibha A. Chougule HOD-
Shalakyatantra
13 Vd. Milind V. Hirave HOD-
Strirog Avam Prasutitantra
14 Vd. Purnima S. Kesrale HOD-
Balrog
15 Vd. Sumit R. Patil HOD-
Panchkarma

 

 

Details of Affiliated University : MUHS

Download