Dr J. J. Magdum Trust , Jaysingpur.
Dr. J. J. Magdum Ayurved Medical College, Jaysingpur

 

College Council Committee (Academic Year 2018-19)

 

NO Name of Members Department
1 Mr. Veejhay J. Magdum Chairperson
2 Vd. Satish S. Chapadgaonkar Principal

HOD- Rog Nidan

3 Vd. Dinesh G. Kamat HOD-Shalyatantra
4 Vd. Hariprakash Khare HOD-Kayachikitsa
5 Vd. Anjali D. Kamat HOD-Balrog
6 Vd. Milind G. Kulkarni HOD –Samhita Siddhant
7 Vd. Anuja A. Kulkarni HOD-Strirog
8 Vd. Ganesh M Adelkar HOD-Kriya Sharir
9 Vd. Shubhangi S. Naykude HOD-Rasashastra
10 Vd. Swarup  P.  Kulkarni HOD-Rachana Sharir
11 Vd. Sumit R. Patil HOD-Panchkarma
12 Vd. Sarikha S. Khandarkar HOD-Dravyaguna
13 Vd. Jyoti C. Mane HOD-Agadtantra
14 Vd. Pratibha A. Chougule HOD-Shalakyatantra
15 Vd. Sangram R. Patil HOD-Swashthvritta

 

 

Details of Affiliated University : MUHS

Download